22 C
Vietnam
3:20 - Thứ Tư, 31/05/2023

Bộ quy tắc ứng xử

- Advertisement -spot_img

Việt Nam chính thức áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ quy tắc được cho sẽ tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội (MXH) tại Việt Nam, không phân biệt nhà cung cấp dịch vụ trong hay ngoài nước. Đặc biệt, xây dựng chuẩn mực đạo đức về...
- Advertisement -spot_img