19 C
Vietnam
6:40 - Thứ Bảy, 30/09/2023

ins

- Advertisement -spot_img

Instagram thử nghiệm banner nhắc người đăng ký sử dụng Facebook

Một động thái mới của Instagram là thúc đẩy người dùng sử dụng Facebook qua việc đặt banner nhắc nhở. Theo PhoneArena, vào tháng 4.2012, Facebook mua Instagram với giá 1 tỉ USD tiền mặt và cổ phiếu. Vào thời điểm đó,...
- Advertisement -spot_img