21 C
Vietnam
3:43 - Thứ Tư, 31/05/2023

Kinh nghiệm cuộc sống

- Advertisement -spot_img

Nghịch lý của sự “Lựa chọn” với hiệu ứng con Lừa Buridan

Bạn đã nghe nói về con lừa Buridan chưa? Con lừa Buridan là một thuật ngữ triết học hay nghịch lý dùng để chỉ một tình huống giả định, trong đó một con lừa vừa đói vừa khát được đặt chính...
- Advertisement -spot_img