21 C
Vietnam
4:41 - Thứ Tư, 31/05/2023

Luật Quảng Cáo

- Advertisement -spot_img

Bất cập quy định quảng cáo, nguồn thu sẽ tiếp tục chảy về túi Google, Facebook?

Với một số bất cập trong quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6 sẽ tác động tới phát triển của ngành quảng cáo, ảnh...
- Advertisement -spot_img