20 C
Vietnam
18:17 - Thứ Tư, 07/06/2023

TikTok Jump

- Advertisement -spot_img

TikTok cho chia sẻ nội dung thông qua đối tác bên thứ ba

TikTok vừa công bố một tính năng mới mang tên Jump giúp người dùng chia sẻ nội dung thông qua các đối tác bên thứ ba, hiện có sẵn cho một số người sáng tạo hạn chế như Whisk, Breathwrk, Wikipedia,...
- Advertisement -spot_img