18 C
Vietnam
15:13 - Thứ Tư, 29/11/2023

Youtube Masthead Ads

- Advertisement -spot_img

YouTube cấm quảng cáo bầu cử và cờ bạc ở đầu trang chủ

YouTube sẽ không còn cho phép một số loại quảng cáo nhất định trong tiêu đề cũng như đầu trang chủ, với một số quảng cáo về bầu cử và chính trị nhất định, cũng như cờ bạc, rượu và thuốc...
- Advertisement -spot_img